Yazılım Hizmetleri

 

IBM, AS/400’ü başlangıçta “orta boy çok kullanıcılı bir is bilgisayar sistemi” olarak adlandırmıştır. IBM Rochester- Minnesota laboratuvarında, “Silvertake” kod adı ile geliştirilen ve sistemin baş mimari Dr.Frank Soltis tarafından yönetilen bir grup tarafından çok titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan AS/400 piyasaya ilk sürüldüğü 1988 yılından itibaren tüm endüstri sektörlerinin bir is bilgisayarı olarak ilgisini çekmiş ve bu ilgi katlanarak devam etmiştir. Biz de bu alanda Vizyoner olarak 25 yılı aşkın tecrübemizle Türkiye’nin önemli kurum ve kuruluşların bir çok projesinde imzamızı atmış bulunmaktayız.

* DB2, MSsql, Oracle tabanlı yazılım,

* RPG teknolojileriyle yazılım,

* Java teknolojileriyle yazılım,

* Cobol teknolojileriyle yazılım,

* .NET teknolojileriyle yazılım,

* ASNA teknolojileriyle yazılım,

* AS400 dışı sistemlere / sistemlerden entegrasyon hizmetleri,

* JDE World yazılım hizmetleri,

* Delphi ile yazılım,

* PHP ile yazılım,

* Mevcut yazılımlarınız için danışmanlık,

* Özel (isteğe bağlı) yazılım,

* AS400 İletişim hizmetleri (uzak bağlantı, internet, mail, web) ve diğer teknik hizmetler.

JAVA

Java nesne temelli, açık kaynak kodlu bir programlama dilidir. Açık kaynak kodlu olması nedeniyle zengin açık kaynak kodlu kütüphaneleri kullanım olanağı sağlar. Java altyapısı kullanılarak web tabanlı, zengin içerikli ve açık kaynak kodlu frameworklerle (Primefaces, Richfaces, ICEFaces) hızlı ve çok fonksiyonlu uygulamalar geliştirilebilir. Entegrasyon altyapısı SOA mimarisine uygun olan java geliştirme ortamı Web servis teknolojisi için hazır yapıları kullanıma sunar. Ayrıca son dönemin populer konularından RESTful ve Big Data altyapısını hazır kütüphanelerle gerçekleştirmeyi sağlar. Vizyoner Bilişim olarak Microsoft, Linux platformlarında sigorta, telekom, otomotiv, enerji, gıda, taşımacılık gibi farklı sektörlere ve süreçlere yönelik başarılı proje referanslarına sahiptir.

JPA

Yazılım nesnelerinin veri tabanı nesneleri ile birleştirilmesini sağlayan Hibernate ve JPA frameworkleri database seviyesindeki programlamayı kolaylaştırır ve hızlandırır. Javanın standartında bulunan JPA, ORM (Object relational mapping) denince ilk akla gelen Hibernate implementasyonunun kabiliyetleri ile geniş bir kullanım alanı sağlar.

Kabiliyetlerimiz altındaki bu başlık için yazılım geliştirme ve danışmanlık hizmetleri verebiliriz.

Mobil

Gelişen Web teknolojileri sayesinde geliştirilen Web uygulamaları artık mobil cihazlara uyumlu hale gelmiş ve bu kullanım şekli hızla yayılmaktadır. Bununla birlikte hem kurumsal PR imkanları sebebiyle Uygulama Marketlerinde bulunmak hemde cihaz temelli kolay kullanım ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına IOS, Android ve MS Mobile platformlarına uygulamalar hazırlayıp sunabilmekteyiz.

Ekibimiz bu teknoloji platformunda; “Mobil sadakat uygulamaları”, “AdverGame”, “Mobil İşAkış Onay” ve farklı ihtiyaca özel platform çözümleri ile birçok proje tamamlamış ve yürütmektedir.

HTML5, SAPUI5, Fiori

Html yapısının daha esnek ve daha gelişmiş versiyonu olan Html5 standartı web uygulamalarını daha işlevsel hale getirir. Günümüzde global firmalar (Facebook da dahil) birçok mobil uygulama sürdürülebilirlik kabiliyetleri açısından mobil uygulamalarında bu teknolojiyi tercih etmektedir. Ekibimiz bu teknolojiyle Türkiye’de başarılı projeler tamamlamış durumdadır.

Ayrıca SAP Teknolojileri özelinde; Fiori, SAPUI5 kütüphanesi kullanılarak hazırlanan, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlara (cihaz bağımsız) uyumlu, son dönemde sıkça dile getirilen “Responsive” ekran tasarımına uygun hazırlanmış uygulamaların toplu olarak kullanıcıya sunulduğu ortamdır. Fiori ve SAPUI5 SAP’nin arayüz teknolojisinde çağın gereklerine uymak açısından yöneldiği teknolojilerdir. SAP kullanan kurum ve kuruluşlar içinde bu konuda çözüm desteği sunabilir kabiliyetteyiz.

BMP &BMR

İş süreçlerinin modellenmesi, geliştirilmesi, izlenmesi ve yürütülmesini sağlayan kavram BPM (Business Process Management) olarak adlandırılır. Teknoloji destekli BPM çözümleri; Modelleme tabanlı entegre geliştirme ortamı sunarak geliştiricileri ve kullanıcıları aynı noktada buluşturur. BRM iş kurallarının merkezileştirilmeside kullanılan yapıdır. BRM ile kurallardaki tutarsızlıkların ortaya çıkması engellenir, takip ve bakım kolaylaşır.

OpenSource BPM ürünleri ve SAP NetWeaver BPM ürünleri konusunda proje referanslarımız ve yetkin danışmanlık ekibimizle başarılı projeler üretmede iddialı olduğumuzu paylaşmak isteriz.

Adobe Interactive

Interactive Forms by Adobe, SAP ve Adobe Forms altyapısının entegre olarak kullanılarak son kullanıcıyı iş süreçlerine daha fazla dahil etmeyi amaçlar. Interactive Forms ürününün “Interactive” adını aldığı asıl nokta kullanıcılara çevirimiçi / çevirimdışı olarak iş süreçlerine dahil olma imkanını verebilmesinden gelir. Hazırlanan bir form içerisindeki veri form üzerindeki button ile sisteme iletilebilir.

SAP’nin SAPScript ve SmartForms’tan sonra çıktı dizaynı için de kullanılabilecek son ürünü SAP Interactive Forms’dur. SAP Interactive Forms geliştirme tarafı için Java ve ABAP proglamlama altyapıları tercihe göre kullanılabilir.

Java & SAP Portal

SAP Portal tüm kullanıcıların tek bir noktadan sistemlere erişimi için web tabanlı bir çözüm sağlar. SOA mimarisine uyumlu yapısıyla diğer sistemlere entegre olması kolaydır. Kişiselleştirilebilir, güvenli ve zengin içeriğe sahip bir portal; son kullanıcının daha katılımcı, daha paylaşımcı ve daha etkin olmalarını sağlar.

Tecrübe ettiğimiz ve müşterilerimizde uyguladığımız portal kullanım çeşitleri;

* Collaboration Portal

* Partner Portal

* Project Information Portal

* Banking Portal

* Supplier Portal

* Consumer Portal

* Trading Portal

* Department Portal

* Application Portal

* Corporate Intranet Portal

* Team Portal

* Community Portal

* Corporate External Portal

* External-Facing Portal

* E-Commerce Portal

* Self-Service Portal

* Process Portal

SAP KM

Sap Portal ile bütünleşik bir döküman yönetim sistemidir.

KM in genel özellikleri;

* Arama motoru (TREX)

* Sınıflandırma (Classification)

* Kullanıcılar ve sağladığı esnek döküman arama ve görüntüleme arayüzleri

* Döküman versiyonlama

* “Portal Drive” kullanarak Web-DAV özelliği

* Rol ve Grup alt yapısına uygun dosya ve klasör yetkilendirmesi

Türkiye’de 40 dan fazla kurumsal portal uygulaması tamamlamış ekibimizin bilgi birikimleri ile hızlı ve katmadeğerli çözümleri hayata geçirebiliriz.

SAP Teknolojileri: Webdynpro (Java & ABAP)

Webdynpro web tabanlı arayüz geliştirme teknolojisidir. ABAP yada Java programlama dilleri ile geliştirme yapılabilir. Webdynpro teknolojisi ile hiç kod yazmadan yada az kod yazılarak çok hızlı bir şekilde arayüz geliştirmesi yapılabilir. Zengin arayüz bileşenleri ile istenilen fonksiyonalite büyük ölçüde sağlanabilecektir. Tecrübe ettiğimiz portal projelerinde genellikle “Business” kullanıcılara hitab eden arayüzlerde Webdynpro teknolojisini tercih ediyoruz.

SAP Teknolojileri: ABAP

Sektör lideri SAP ERP ve CRM platformlarında kurgulanan süreçler içerisinde gerekli geliştirme, iyileştirme ve entegrasyon çalışmaları için kullanılan programlama dilidir. Hem süreç uyarlamalarında geliştirme desteği sağlamak, hem de kapsamlı proje planlarında ERP süreçlerine aşina olarak projeler geliştirme kabiliyetimiz bulunmaktadır.

SAP Teknolojileri: SAP Workflow

SAP ERP temelli kurumsal süreçlerde; Sadece ERP üzerinde yürütülen Kurum içi süreçlerin iş akışı takibi ve onay adımlarının kurgulanması ihtiyaçlarına çözüm olarak kullanılan teknolojidir. Süreçlerin birbiri ardına yürütülebilmesi için “SAP WorkFlow Engine” teknolojisine kapsamlı hakim olmak gerekmektedir. Bu birikim aynı zamanda diğer geliştirme ihtiyaçlarına da kurumsal ve sürdürülebilir gözle yaklaşım kabiliyetini geliştirmekte ve katmadeğerli çözümleri kurumlara kazandırma imkanı sağlamaktadır. Tecrübeli danışmanlarımız bu alanda çözümler sunmaktadır.

SAP Teknolojileri: Visual Composer

SAP’nin ADOBE firmasıyla ortak geliştirdiği Web ve Flash tabanlı arayüz geliştirme ve sunumu teknolojisidir. Hiç kod yazılmadan modelleme yöntem (MVC) ile geliştirme yapılır. Daha çok Yalın veri giriş ekranları, Veri Listeleme, Sorgulama ve raporlama amaçlı kullanılmaktadır. Çeşitli veri kaynaklarından gelen veriler birleştirilerek veri listeleme ve grafik gösterimi ile son kullanıcıya sunulur.

SAP Modül Danışmanlığı

SAP sektöründe uzun yıllardır projelerde bulunmuş etkin ve sektörel olarak zengin tecrübeye sahip kadromuzla sizlere gerek proje gerekse outsource iş modeliyle hizmet sunabiliriz.