Proje ve Portföy Yönetimi

Ne tür hizmetler sunuyoruz?

 • Projelerden beklenen faydaların ve KPI’larin doğru belirlenmesi
 • Talep Yönetimi süreçlerinin, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi
 • PMI Program yönetimi metodolojisi ve araçlarını kullanılarak proje portföyünün önceliklendirilmesi ve uygulama yol haritasına tanımlanmasına destek olunması
 • Projelerin kalite, bütçe, kapsam ve süre hedeflerinin takip edilmesi ve alınması gereken aksiyonların belirlenmesine destek olunması
 • Programı bekleyen risklerin erken tespit edilmesi
 • Üst Yönetim ve ilgili proje paydaşlarına raporlamaların yapılması
 • Kurum içinde program yönetimi kavramı hakkında eğitimlerin verilmesi
 • PYO kurulumu ve süreçlerinin oluşturulması
 • Proje & Portföy Yönetim aracı kurulumu ve süreçlerinin oluşturulması
 • PYO, PPM, PY olgunluk seviye tespiti
 • PYO, PPM. PY denetim
 • Proje Yönetimi Danışmanlığı
 • Program Yönetimi Danışmanlığı
 • Proje/Program Risk & Kontrol ve Güvence Hizmetleri
 • Proje/Program Yönetişim ve Planlama Hizmetleri
 • Proje/Program Yönetim Metodolojisinin geliştirilmesi, süreçlerinin tasarlanması ve iyileştirilmesi
 • Şirketlerde Proje Yönetimi olgunluk seviyesinin belirlenmesi
 • Proje Yöneticilerine Koçluk ve Mentörlük
 • Eğitim

Ne zaman PYO Kurulumu Danışmanlığına ihtiyaç duyulur?

 • Şirketlerde eğer üst yönetim projelerin ilerleme durumunun (Progress Report) ne durumda olduğunu merkezi bir yerden sorgulamak isterse,
 • Projelerin önem sırası karışmış ve bu da önemli sorunlar yaratmışsa,
 • Şirket bünyesinde Proje Yönetim mantığının oluşturulması isteniyorsa,
 • Projeler birbirine bağımlı ve etkileşimli olarak yönetilmesi gerekliyse,
 • Proje Yönetim farkındalığı yoksa ve proje dokümanları merkezileştirilmemişse,
 • Şirket için bir Kurumsal Hafıza mantığı oluşturulması isteniyorsa,
 • Projelerde ekip üyelerinin harcadığı performansın ölçümlenmesi gerekiyorsa,
 • Proje hedefleri ve amaçlarına uygun şekilde ilerlemiyorsa,
 • Şirketin stratejik hedeflerine uygun projelerin üretilmesi ve yönetilmesi isteniyorsa,
 • Proje Yöneticileri ile Operasyonel Yöneticiler arasında Kaynakların paylaşımı konusunda sorunlar yaşanıyorsa.

PYO aşağıdaki alanlarda firmalara katkı sağlar?

 • PYO iş hedeflerine odaklıdır.
 • PYO tüm projelerde ortak kaynakların kullanımını optimize eder.
 • Benzer Projelerin farklı birimler tarafından başlatılmasını engeller
 • PYO projeler arasında işletme düzeyindeki metodolojileri, standartları, toplam riskleri ve fırsatları ve karşılıklı bağımlılıkları yönetir.
 • Projelerin performanslarını izler ve raporlar
 • Tedarikçileri ve Sözleşmeleri Yönetir