Bilim ve Teknoloji Danışmanlığı

  • Bilim ve teknoloji 21.yy’ın dinamikleriyle artan önemini korurken, yeni stratejilerin odağında bulunuyor. Kamudan sivil topluma kadar bilgi toplumunun bütün katmanlarında bireyden organizasyonlara kendini yeniliyor.
  • Vizyoner Bilişim ve Yönetim Danışmanlığı olarak farkındalık orijininde hizmetlerinin odağına bu bilinçle hizmet vermektedir.
  • Artık 21.yy’ın enformasyon devriminin ivmelenerek sürdürüleceği açık olarak gözlemlenmektedir.
  • Devletler stratejilerini bu doğrultuda yenilerken sivil toplum hareket dinamiklerinde bunu göz önünde bulundurmaktadır.
  • Artık yeni kavramlarımız var. Gündelik hayatımızın parçası haline gelen bu denklemde yerimizi belirlememiz için varız.
  • Teknoloji bilimin bir aracı iken bugün ana dinamiklerinde yer alıyor. Yani birbirinden ayırılmaz hale geldi. Entelektüel sermayenin bu denli ivmelenmesinde sosyal hayatın gerektirdiği iletişim kültürünün önemi büyük. Hiç kaçınılmaz şekilde bütün kurumlarımızda artık profesyonel desteğin olmazsa olmaz bilincindeyiz. Bu bilinçle ana omurgamızı geleceğin öngörüsünde dizayn ettik ve hizmetlerimizi bu esaslara göre kuruyoruz.
  • Deneyimlerimizin bize verdiği tecrübe ile ideallerin kesiştiği noktada tam da vizyoner kimliğin ufuk çizgisini oluşturduğunu gördük. İnsan bu çizginin neresinde? Bilim- Toplum projelerinin merkez noktasını insan oluşturuyor. Kendi modellerimizi bu kritik bakış açısının üzerine bina ettik.